เฮเลย!! ครม.ไฟเขียว ‘เราชนะ-ม.33 เรารักกัน’ แจกอีกคนละ 2,000 บาท

ที่ประชุม ครม. ไฟเขียวเยียวยาโควิด “เราชนะ – ม.33 เรารักกัน” แจกอีก 2,000 บาท วงเงินรวมทั้งหมด 8.5 หมื่นล้านบาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบจ่ายเงินเยียวยาโควิด ในโครงการเราชนะ และ ม.33 เรารักกัน โดยเพิ่มเงินคนละ 2,000 บาท

โดยเบื้องต้นแบ่งเป็นผู้เข้าร่วมโครงการเราชนะ 32.9 ล้านคน และโครงการ ม.33 เรารักกัน 9.27 ล้านคน ใช้งบประมาณกว่า 85,500 ล้านบาท โดยจะเริ่มเติมเงินตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคมเป็นต้นไป แบ่งจ่ายเป็น 2 งวด ๆ ละ 1,000 บาท

โครงการเราชนะ : เป๋าตัง

  • วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 : จำนวน 1,000 บาท
  • วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 : จำนวน 1,000 บาท

โครงการเราชนะ : บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

  • วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 : จำนวน 1,000 บาท
  • วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 : จำนวน 1,000 บาท

โครงการเราชนะ : โอนเงินเข้าบัตรประชาชน (กลุ่มเปราะบาง)

  • วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 : จำนวน 1,000 บาท
  • วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 : จำนวน 1,000 บาท

สำหรับโครงการ ม.33 เรารักกัน : โอนเงินเข้าแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง”

  • วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 : จำนวน 1,000 บาท
  • วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 : จำนวน 1,000 บาท

 

ทั้งนี้ ทุกโครงการสามารถสะสมยอดใช้จ่ายได้ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2564

 

ขอขอบคุณ : thebangkokinsight