อัพเดทตาราง ‘บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ’ เดือนพฤษภาคม รับเพิ่ม 2 พันบาท

ขอแสดงความยินดีกับผู้ถือ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน)” ด้วย เพราะใน เดือนพฤษภาคม 2564 จะได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากโครงการ “เราชนะ” จำนวน 2,000 บาท

ล่าสุดกระทรวงการคลังได้กำหนดไทม์ไลน์การโอนเงินออกมาแล้ว และจะเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เพื่อจ่ายเงินเยียวยาให้เร็วที่สุดในช่วงปลายเดือน

 

“บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” เดือนพฤษภาคม รับเยียวยา “เราชนะ”

ในเดือนพฤษภาคม 2564 ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน จะได้รับความช่วยเหลือจากโครงการเราชนะเพิ่มเติม 2 งวด งวดละ 1,000 บาท หรือรวมแล้ว 2,000 บาท เพื่อเยียวยาประชาชนจากสถานการณ์ไวรัสโควิด – 19 แพร่ระบาดรอบใหม่

 

โดยเมื่อมีการจ่ายเยียวยาเพิ่มเติม ก็จะทำให้ตารางบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ที่เหลืออยู่ของเดือนพฤษภาคม 2564 เปลี่ยนไปดังนี้

 

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 “บัตรคนจน” จ่าย 2 เด้ง

1.ค่าน้ำประปาฟรี 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับสิทธิ คือ ครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์เดือนละ 100 บาทและลงทะเบียนใช้สิทธิเรียบร้อยแล้ว

เมื่อบิลค่าน้ำมา ผู้ได้สิทธิต้องสำรองจ่ายเงินสดไปก่อน จากนั้นระบบจะทำการบันทึกข้อมูลและทำการโอนเงินสดให้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันนี้ 18 พฤษภาคม 2564 ซึ่งสามารถนำบัตรฯ มากดเงินสดใช้ได้เลย

ด้านผู้ที่ถือ บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนรับค่าน้ำฟรี สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่

  • กรุงเทพฯ และปริมณฑล ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์การประปานครหลวง (กปน.) คลิก
  • ต่างจังหวัด ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) คลิก

 

2.ค่าไฟฟ้าฟรี ไม่เกิน 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับสิทธิคือ ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดเดือนละ 230 บาท และได้ลงทะเบียนใช้สิทธิเรียบร้อยแล้ว

เมื่อบิลค่าไฟฟ้ามา ผู้ได้สิทธิต้องสำรองจ่ายเงินสดไปก่อน จากนั้นระบบจะทำการบันทึกข้อมูลและทำการโอนเงินสดให้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันนี้ 18 พฤษภาคม 2564 ซึ่งสามารถนำบัตรฯ มากดเงินสดใช้ได้เลย

 

ด้านผู้ที่ถือ บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนรับค่าไฟฟรี สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่

 

  • กรุงเทพฯ และปริมณฑล ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) คลิก
  • ต่างจังหวัด ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) คลิก

 

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564

1.โครงการเราชนะ จ่ายเงินเยียวยาเพิ่มเติม 1,000 บาท งวดที่ 1

 

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน จะได้รับวงเงินเยียวยาเพิ่มเติมจากโครงการเราชนะ งวดที่ 1 จำนวน 1,000 บาท วงเงินดังกล่าวไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ แต่สามารถนำไปรูดหรือสแกนกับร้านค้าที่กำหนดได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

 

ประมาณวันที่ 22 พฤษภาคม 2564

1.เบี้ยความพิการเพิ่มเติม 200 บาท

ผู้ที่ได้รับเบี้ยความพิการเพิ่มเติมจะต้องเข้า 3 เงื่อนไข คือ 1. เป็นผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป  2. มีบัตรประจำตัวผู้พิการ และ 3. มี บัตรคนจน โดยวงเงินเบี้ยความพิการเพิ่มเติม 200 บาท จะโอนเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ของบัตรฯ ประมาณวันที่ 22 พฤษภาคม 2564 และสามารถกดเป็นเงินสดได้

 

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564

1.โครงการเราชนะ จ่ายเงินเยียวยาเพิ่ม 1,000 บาท งวดที่ 2

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน จะได้รับวงเงินเยียวยาเพิ่มเติมจากโครงการเราชนะ เป็นงวดที่ 2 จำนวน 1,000 บาท วงเงินดังกล่าวไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ แต่สามารถนำไปรูดหรือสแกนกับร้านค้าที่กำหนดได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

 

ขอขอบคุณ : thebangkokinsight