ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ออมสิน ช่วยรายละ 50,000 ผ่อนนาน 5ปี เข้ารับสิทธิ์ได้เลย

รัฐบาลได้ร่วมมือกับทางธนาคารออนสิน ได้ออกมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยให้กู้ยืม สินเชื่อ โครงการธนาคาร ประชาชน โดยมีวงเงินให้กู้ 50,000 บาท ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันใดใด ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ 0.75 ต่อเดือน ผ่อนนานถึง 5 ปี เพียงแค่ท่าน มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน โดยมีรายละเอียด และเงื่อนไขดังนี้..

 

วงเงินกู้ให้กู้

 • 50,000 บาท

ระยะเวลา dki ชำระคืน เงินกู้

 • ตั้งแต่ 3 ปี สูงสุด 5 ปี

อัตราดอกเบี้ยของเงินกู้

 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 0.75 ต่อเดือน

ค่าธรรมเนียมของ สินเชื่อ โครงการธนาคาร ประชาชน

 • ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการใช้บริการสินเชื่อ

หลักประกันของ เงินกู้

 

 

 • ใช้บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นหลักประกันเงินกู้

เอกสารใช้ประกอบการขอสินเชื่อ

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
 2. สำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 3. เอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพสมุดบัญชีเงินฝาก เอกสารรายรับรายจ่าย (ถ้ามี)
 4. รูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพ

คุณสมบัติของผู้กู้

 

 

 1. เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐ​
 2. สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เมื่อรวมอายุของผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี
 3. มีการประกอบอาชีพ
 4. มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้

ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ธนาคารออมสินทุกสาขา หรือโทร 1115

ขอขอบคุณข่าวสาร : จากธนาคารออมสิน