สินเชื่อ ธ.ออมสินให้ 50,000 ปิดหนี้นอกระบบ สนใจ OK มา

สวัสดีทุกคน วันนี้ฉันมีข่าวดีมาแจ้งทุกคน เพื่อยืนยันข่าวจริง ธนาคารออมสิน ได้เปิดเงินกู้ 50,000 และปิดหนี้นอกระบบ ดอกเบี้ยต่ำเพียง 1 บาท และระยะเวลาชำระคืน 5 ปี สนใจเข้าไปดูรายละเอียดได้เลย

ข้อได้เปรียบ

— แก้ปัญหาหนี้นอกระบบหรือการบริโภคที่เกิดจากการประกอบอาชีพแต่ไม่สามารถใช้ชำระหนี้ (รีไฟแนนซ์) ในระบบได้

วงเงินกู้

— สินเชื่อตามหนี้นอกระบบที่เกิดขึ้นจริงและขึ้นอยู่กับความสามารถในการชำระหนี้ ไม่เกิน 50,000 บาทต่อคน

อัตราดอกเบี้ย

— อัตราคงที่ 1% ต่อเดือน (อัตราคงที่)
— ราคา 100 บาท/สัญญา

ระยะเวลาการชำระ

ผ่อนนานสูงสุด 5 ปี
รายละเอียดการสมัคร ธนาคารประชาชนจีน “ธนาคารออมสิน” โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ

 

ลักษณะเฉพาะ

— คนที่มีอาชีพและมีรายได้
— สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี (ไม่เกิน 65 ปี)
— ใครสามารถติดต่อด้วยที่อยู่ที่แน่นอน/ที่ทำงาน
— ทะเบียนหนี้นอกระบบ (นร.1) สามารถลงทะเบียนได้ในวันที่ขอสินเชื่อจากธนาคาร

หลักประกันเงินกู้

— ใช้บริษัทค้ำประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดเล็ก (TCG) เป็นหลักประกันเงินกู้

หลักฐานการขอสินเชื่อ

— สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน
— เอกสารแสดงรายได้อาชีพ สลิปเงินเดือน (ถ้ามี)
— เอกสารรายรับ/รายจ่าย (ถ้ามี)
— รูปถ่ายสถานที่ทำงานเมื่อใช้หลักประกัน นำสำเนาหลักทรัพย์ไปค้ำประกัน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ ธนาคารออมสิน (อาจมีตัวใหม่ๆที่น่าสนใจ)