คาร์ ฟอร์ แคช เบาใจ แบบโอนเล่มทะเบียน รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ เริ่มต้น 0.25%

สมัคร คาร์ ฟอร์ แคช แบบโอนเล่มทะเบียน รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ เริ่มต้น 0.25% ต่อเดือน ยิ้มรับเทศกาลแห่งความสุขแถมเบาใจกว่าใคร ที่ คาร์ ฟอร์ แคช

 • เบาใจ ด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำพิเศษเริ่มต้นเพียง 0.25% ต่อเดือน* สิทธิพิเศษเฉพาะช่วงเทศกาลแห่งความสุข 1 ธันวาคม 2564 – 31 มกราคม 2565 เท่านั้น เฉพาะลูกค้าสมัครสินเชื่อคาร์ ฟอร์ แคช แบบโอนเล่มทะเบียน
 • เบาใจ ตั้งแต่สมัคร เพราะที่ คาร์ ฟอร์ แคช อนุมัติง่ายขึ้น เงื่อนไขลดลงกว่าเดิม
 • เบาใจ ไปกับวงเงินก้อนใหญ่ เต็มตามราคาประเมิน 100% ของราคาประเมินของผู้ให้บริการสินเชื่อ*

ฉลองไปด้วยกันกับ คาร์ ฟอร์ แคช เมื่อสมัครสินเชื่อผ่านช่องทางออนไลน์ เลือกรับบัตรกำนัลมูลค่า 1,000 บาท ไปฉลองกับครอบครัว ได้แก่ บัตรน้ำมัน PTT บัตรกำนัล MK หรือ บัตรกำนัลโลตัส
*เงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนด

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย – อัตราดอกเบี้ยพิเศษ

1.
อัตราดอกเบี้ยพิเศษ สำหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดาที่สมัครสินเชื่อ คาร์ ฟอร์ แคช (นิติบุคคล และลูกค้าปัจจุบันที่ได้รับข้อเสนอ Top up ไม่ร่วมแคมเปญ)
2.
อัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับสมัครสินเชื่อ คาร์ ฟอร์ แคช (จำนำทะเบียนรถแบบโอนเล่มทะเบียน) เท่านั้น
3.
ของกำนัลเป็น หน้ากากอนามัยจำนวน 5 ชิ้นต่อ 1 ชุด มูลค่า 69 บาทอัตราดอกเบี้ยสำหรับสมัครสินเชื่อผ่านสาขาของกรุงศรี ออโต้ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือ โทร 02-740-7400 และสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ได้แก่ website krungsriauto.com, website car4cash.com, Krungsri Mobile Application (KMA), LINE Official Account, Facebook ของ กรุงศรี ออโต้ รวมถึง Banner จากเว็บไซต์พันธมิตร ตามโปรแกรมที่ธนาคารกำหนดเท่านั้น
4.
อัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับรถอายุ 0 – 5 ปี และลูกค้าเลือกระยะเวลาผ่อนชำระ ระหว่าง 48 – 60 งวดเท่านั้น
5.
อัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 – 31 มกราคม 2565
6.
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดวงเงิน อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาผ่อนชำระ และผู้ค้ำประกัน โดยพิจารณาจากยี่ห้อและรุ่นปีจดทะเบียนของรถ รวมทั้งรายได้และสถานภาพของผู้สมัครภายใต้เกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของผู้ให้บริการสินเชื่อ
เงินด่วนพร้อมใช้ ได้เงินไว สมัครสินเชื่อรถคาร์ ฟอร์ แคช พร้อมใช้

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย – บัตรกำนัลมูลค่า 1,000 บาท

ลูกค้าสมัครสินเชื่อ คาร์ ฟอร์ แคช คาร์ ฟอร์ แคช โปะ และ คาร์ ฟอร์ แคช พร้อมใช้ ผ่านช่องทางออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 – 31 มกราคม 2565 และอนุมัติเป็นเลขที่สัญญาภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 และวงเงินอนุมัติ ตั้งแต่ 200,000 บาท ขึ้นไป

 • สำหรับลูกค้าใหม่ประเภทบุคคลธรรมดาที่สมัครสินเชื่อและได้รับอนุมัติเท่านั้น (นิติบุคคลและลูกค้าปัจจุบันของกรุงศรีออโต้ไม่ร่วมแคมเปญ)
 • ช่องทางออนไลน์ ได้แก่ website krungsriauto.com, website car4cash.com, Krungsri Mobile Application (KMA), LINE Official Account, Facebook ของ กรุงศรี ออโต้ รวมถึง Banner จากเว็บไซต์พันธมิตร ตามโปรแกรมที่ธนาคารกำหนดเท่านั้น
 • เงื่อนไขการสมัคร และการพิจารณาสินเชื่อ เป็นไปตามเงื่อนไขธนาคารกำหนด
 • ธนาคารฯ จะติดต่อทางโทรศัพท์เพื่อให้เลือกบัตรกำนัลภายใน 45 วัน หลังจากสินเชื่อของผู้ที่สมัครได้รับการอนุมัติ และเป็นเลขที่สัญญาแล้ว และจะจัดส่งบัตรกำนัล มูลค่า 1,000 บาท ให้ภายใน 45 วัน หลังจากลูกค้าเลือกบัตรกำนัลแล้ว
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงบัตรกำนัล ตลอดจนเงื่อนไขอื่น ๆ และของกำนัลที่มีมูลค่าเทียบเท่าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อ คาร์ ฟอร์ แคช

 • อายุระหว่าง 20 – 65 ปี
 • มีรถยนต์เป็นของตัวเอง อายุรถไม่เกิน 20 ปี
 • ในกรณีที่เป็นชาวต่างชาติ* ต้องยื่นสำเนาเอกสาร หนังสือเดินทางและเอกสารอนุญาตการทำงานที่มี อายุมากกว่า 3 เดือนและมีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือน (* ลูกค้าต่างชาติใช้บริการคาร์ ฟอร์ แคช ได้เท่านั้น)

เอกสารประกอบการสมัคร

สำหรับบุคคลธรรมดา

1.บัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนาบัตรประชาชนจำนวน 2 ฉบับ
2.เอกสารแสดงรายได้อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
 • สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ฉบับล่าสุดหรือย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีนำเข้าเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด
 • สำเนาสมุดบัญชีบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด
3.แผนที่ที่ตั้งที่อยู่อาศัย และที่ทำงาน
4.สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรกของธนาคารที่ต้องโอนเงินเข้า
5.สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ

สำหรับเจ้าของกิจการ/นิติบุคคล

1.หนังสือรับรองนิติบุคคลหรือทะเบียนการค้า (ฉบับปัจจุบัน) จำนวน 2 ชุด
2.สำเนา ภ.พ.20
3.สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร หรือของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล
4.สำเนาบัตรประชาชนของผู้ค้ำประกัน
5.แผนที่ตั้งของที่อยู่อาศัยหรือที่ตั้งกิจการ
6.งบการเงินหรือสำเนาเงินฝากออมทรัพย์/กระแสรายวัน ย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด
7.บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. 5) ยกเว้น บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
8.สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรกของธนาคารที่ต้องโอนเงินเข้า
9.สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ