สินเชื่อกรุงไทย ให้ยืม อนุมัติทุกอาชีพ ไม่ต้องค้ำประกัน รายเอียด

ธนาคารกรุงไทย ปล่อย “สินเชื่อกรุงไทยใจดี” ให้กู้ยืมเป็นการปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคล ที่มีคุณสมบัติ คือ ต้องเป็นลูกค้าที่มีบัญชีเงินเดือนกับกรุงไทย นั้น  เพื่อ เป็นวงเงินหมุนเวียนสำรองพร้อมใช้จ่าย สามารถ กู้ยืมเงินด่วนฉุกเฉิน กรุงไทยได้ 5,000 – 100,000 บาท สามารถสมัครขอสินเชื่อได้ง่ายๆ ผ่านแอปพลิเคชั่น กรุงไทย Next และ สามารถรู้ผลได้ใน 5 นาที โดยที่สินเชื่อกรุงไทยใจดี นั้น สามารถ สมัครขอสินเชื่อได้โดย ไม่ต้องใช้เอกสาร ซึ่งก็คิดดอกเบี้ยเฉพาะ วงเงินที่ใช้ไป และ กู้ได้ สูงสุด 1 ปี และไม่ต้องมีบุคคลค้ำ ประกันอีกด้วย

จุดเด่นสินเชื่อ

 • วงเงินพร้อมใช้สูงสุด 100,000 บาท
 • สมัครผ่านแอปพลิเคชั่น กรุงไทย NEXT รู้ผลได้ใน 5 นาที
 • ไม่ใช้วงเงินสินเชื่อ ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย
 • ไม่ต้องใช้เอกสารๆ
 • ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน

รายละเอียดการสมัคร สินเชื่อกรุงไทยใจดี

คุณสมบัติผู้กู้

 • สัญชาติไทย
 • เป็นลูกค้าธนาคารที่มีบัญชีเงินเดือน กับ กรุงไทย
 • ได้รับการเชิญชวนให้ สมัครสินเชื่อผ่านแอปพลิเคชั่น กรุงไทย NEXT หรือ กรุงไทย Connex เท่านั้น

อัตราดอกเบี้ย และ เบี้ยปรับกรณีผิดนัดชำระ

 • อัตราวงเงินดอกเบี้ย อยู่ระหว่าง 15%-24% ต่อปี ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติผู้กู้
 • กรณีผิดนัดชำระหนี้คืน คิดดอกเบี้ยจากเงินต้น ที่ค้างชำระ ทั้งหมด ในอัตราดอกเบี้ยสูงสุด ตามประกาศ ของธนาคาร

วงเงินและระยะเวลาการใช้สินเชื่อ

 • วงเงินสูงสุด 0.7 เท่า ของรายได้สุทธิที่เข้าบัญชีออมทรัพย์ ที่รับเงินเดือน ผ่านบัญชี
 • มีการทบทวนวงเงินกู้ทุกปี กรณีที่ผ่อน ชำระหนี้คืนดี และ เป็นไปตามเงื่อนไข ของธนาคาร จะขยายการใช้สินเชื่อไปอีก 1ปี

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • บัตรประจำตัวพนักงาน(ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้ หรือสลีปเงินเดือน ล่าสุด หรือ ต้นฉบับหลักฐานอื่นที่แสดงรายได้
 • Statement

ค่าบริการ

 • ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี
 • ค่าอากรสแตมป์ 0.05 % จากวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ แต่ไม่เกิน 10,000 บาท และอาจเปลี่ยนแปลงตามประกาศของหน่วยงานราชการที่กำหนดไว้
 • ค่าติดตามทวงหนี้ ตามประกาศของ ธนาคาร

ท่านใดที่สนใจ สามารถ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธ.กรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ โทร.02-111-1111