รวมสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ออมสิน ธ.ก.ส. ยืมเจ้าไหนคุ้มกว่ากันเช็กเลย

อย่างที่ทราบกันว่าทางด้านของ ธนาคารต่างๆ ออกมาขานรับนโยบายรัฐ ออกมาตรการช่วยเหลือ โดยปล่อย สินเชื่อ เพื่อช่วย เพิ่มสภาพคล่อง ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ

โดยรวมทั้งทางออมสินเเละ ธ.ก.ส. ด้วย ที่ได้ออก สินเชื่อสู้ภัย ดอกเบี้ยต่ำ และไม่ต้องค้ำประกัน สำหรับ อาชีพอิสระ พนักงานประจำและ เกษตรกร

 

สินเชื่อ ธนาคารออมสิน
โครงการ : สินเชื่อสู้ภั ย

รายละเอียดสินเชื่อ :

– สินเชื่อสูงสุดรายละไม่เกิน 10,000 บาท
– อัตราดอกเบี้ยคงที่ 0.35% ต่อปี
– ระยะเวลาชำระคืน ไม่เกิน 3 ปี
– ปลอดเงินต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรก

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ :

– มีสัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป
– ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
– ผู้ประกอบการรายย่อย
– ผู้มีรายได้ประจําของหน่วยงานเอกชนที่ได้รับผลกระทบกระทบจากโ ควิ ด-1 9
– ไม่เป็นผู้มีรายได้ประจําจากภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ

ช่องทางการขอสินเชื่อ : สามารถขอสินเชื่อได้ทางแอพฯ “MyMo” (มายโม่) ตามวันที่กำหนดในแต่ละเฟส

ระยะเวลาดำเนินโครงการ : 13 พ.ค. – 31 ธ.ค. 64

สินเชื่อ ธ.ก.ส.
โครงการ : สินเชื่อสู้ภั ย
รายละเอียดสินเชื่อ :

– รายละไม่เกิน 10,000 บาท
– อัตราดอกเบี้ยคงที่ 0.35% ต่อเดือน
– ส่งชำระคืน 3 ปี
– ปลอดชำระต้นเงินและดอกเบี้ยในช่วง 6 เดือนแรก
– ไม่ต้องใช้หลักประกัน

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ :

– สัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป
– เป็นเกษตรกรรายย่อย และลูกจ้างภาคการเกษตร
– มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินฉุกเฉิน
– ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โ ค วิ ด-1 9

ช่องทางการขอสินเชื่อ :

1. LINE Official BAAC Family

2. เว็บไซต์ www.baac.or.th

3. Call Center 02 555 0555

ระยะเวลาดำเนินโครงการ : ขอสินเชื่อได้ถึง 31 ธ.ค. 64