เงิน 2,000 บาท ใกล้หมดเเล้ว เเจกต่ออีก 3,000 บาท สนใจลงชื่อไว้เลย

เมื่อไม่นานมานี้ทางทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม.เห็นชอบ มาตรการช่วยเหลือประชาชนในระยะเร่งด่วน

โครงการ เราชนะ จำนวนกลุ่มเป้าหมายประมาณ 32.9 ล้านคน เพิ่มอีกสัปดาห์ละ 1,000 บาทเป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ กรอบวงเงิน 6.7 หมื่นล้านบาท

โดยให้การใช้จ่ายสิ้นสุดในวันที่ 30 มิ.ย. 2564โครงการ ม.33 เรารักกัน จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 9.27 ล้านคน

โดยเพิ่มวงเงินช่วยเหลือผู้ประกันตน ม.33 อีกสัปดาห์ละ 1000 บาทเป็นเวลา 2 สัปดาห์ วงเงินรวม 18,500 ล้านบาท โดยให้ใช้จ่ายสิ้นสุดในวันที่ 30 มิ.ย. 2564

โครงการเราชนะ โอนเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 : จำนวน 1,000 บาท

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 : จำนวน 1,000 บาท

โครงการเราชนะ : โอนเงินเข้าบัตรประชาชน (กลุ่มเปราะบาง)

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 : จำนวน 1,000 บาท

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 : จำนวน 1,000 บาท

สำหรับมาตรการ ม.33 เรารักกัน ที่ได้รับโอนเงินเยียวยาผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม ที่ผ่านมา

ได้รับโอนเงินอีก 1 งวด จำนวน 1,000 บาท ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 โดยผู้ที่ได้รับสิทธิ์ดังกล่าว ไม่ต้องกดลงทะเบียนหรือยืนยันสิทธิ์เพิ่มเติมแต่อย่างใด เนื่องจากเป็นผู้ที่เคยได้รับสิทธิ์จากครั้งก่อนหน้านี้